Logo DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o.
Profil společnosti
Dotazník
Servis
Nabídka práce
Profil společnosti DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o.

DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o.


Firma DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o. byla založena v roce 1998 bývalými dlouholetými pracovníky zaniklého státního podniku DEHOR. V roce 2004 bylo vytvořeno partnerství se slovenskou firmou NES Nová Dubnica s.r.o.

Firma se zaměřuje především na poskytování komplexních služeb týkajících se stejnosměrných napájecích zdrojů pro povrchové úpravy a to jak galvanickým pokovováním, tak lakováním. Využívá přitom mnohaleté zkušenosti svých techniků v tomto oboru. Vyrábí a dodává stejnosměrné zdroje pro elektrochemii s výstupním proudem dle požadavků zákazníků - 10 až 10.000 Ampér. Provádí servis na veškeré typy usměrňovačů dodaných v minulosti i jinými výrobci. Rovněž provádí repase a rekonstrukce všech typů zdrojů, tak aby byly doplněny převodníky umožňujícími řízení z nadřazeného řídícího systému automatické pokovovací linky. V rámci servisní služby poskytuje firma DEHOR poradenskou činnost.

Zobrazit detail...Zobrazit detail...

VÝROBA

 • zdroje, nabíječe akumulátorů a stejnosměrné rozvaděče
 • dodávky usměrňovačů nové generace
 • usměrňovačů pro elektroforetické nanášení barev
 • u všech typů možnost řízení z nadřazeného řídícího systému (proudové smyčky, RS 485/232, vizualizace a archivace dat)
 • možnost reverzace polarity výstupního napětí
 • možnost doplnění digitálními měřiči prošlého proudu (ampérhodiny) - různé konfigurace
 • možnost volby skříně dálkového ovládání-analog-digital skříň je vyrobena z vysoce odolného plastu, krytí IP 64

DODÁVKY

 • měniče frekvence firmy SIEMENS
 • řídící systémy Simatic - HW + SW
 • tyristory, diody, IGBT tranzistory EUPEC
 • náhradní díly pro měniče SIEMENS

PROJEKTOVÁNÍ A PORADENSTVÍ

 • automatizace technologických procesů - projektování pohonů, řídících systémů a ss rozvaděčů
 • technická a poradenská činnost
 • odborné posouzení stavu starých zdrojů, vhodnosti rekonstrukce, při doporučování nových zdrojů je při výběru kladen důraz na spotřebu elektrické energie

SERVIS

 • všech typů usměrňovačů pro galvanotechniku a nabíječů od nejrůznějších výrobců
 • možnost oprav v termínu do 24 hodin

VÝROBNÍ PROGRAM

A. VÝROBKY IMPULZNÍ TECHNIKY

Firma DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o., jako tradiční výrobce impulzní techniky vyrábí a dodává řadu výrobků na bázi impulzní techniky. Výrobky impulzní techniky pracují na bázi středofrekvenčního přenosu výkonu se spínací frekvencí až 100 kHz. Použitá pulzně-šířková regulace zabezpečuje vysokou účinnost v širokém rozsahu výstupního výkonu. Také výstup je zkratuvzdorný a galvanicky oddělen od vstupu.

Hlavními výhodami jsou:
 • vysoká spínací frekvence dosažená díky IGBT technologii
 • vysoká účinnost až 95 %, vysoký činitel výkonu
 • účiník lepší než 0,95, malý vliv na napájecí síť
 • malé rozměry, nízká hmotnost
 • trvalý chod naprázdno a trvalá zkratová odolnost
 • galvanické oddělení vstup/výstup

NABÍJEČE A VYBÍJEČE AKUMULÁTORŮ

Nabíječe (řada SN) jsou elektronické zařízení s mikroprocesorovým řídícím systémem, umožňující nabíjet akumulátory podle naprogramovaných nabíjecích charakteristik. Výstupní proud a výstupní napětí je regulované podle požadované charakteristiky nastavené na ovládacím panelu s LCD displejem. Samozřejmostí je řízení nabíjecích a vybíjecích charakteristik mikropočítačem s předvolenými charakteristikami (IUIUUo, IUUo apod.) podle požadavků předních výrobců baterií.

Nabíječe typ M.1, M.5
jsou určeny k nabíjení staničních baterií s nejkomfortnějším mikroprocesorovým řídícím systémem, standardně je možno využít sériovou linku RS 232/485, resp. programové vybavení pro ovládání z osobního počítače nebo dálkově přes modem. Nabíječe M.1 mají dva výstupy, jeden pro baterii a druhý pro zátěž. Nabíječe M.5 mají jen jeden výstup společný pro baterii a zátěž.

Univerzální nabíječe, jsou určené k nabíjení trakčních, staničních a startovacích baterií. Mají jen jeden výstup společný pro baterii a zátěž.
Do této skupiny patří:
 • Nabíječe typu M.2, standardně mají mikroprocesorový řídící systém.
 • Klasické, jednoduché nabíječe bez mikroprocesorového řídícího systému na bázi spínaných zdrojů, v typovém označení nemají písmeno M.
Nabíječe ve vyhotovení 19" RACK pro staniční aplikace s mikroprocesorovým řídícím systémem.

Nabíječe typ M.3 jsou určeny k nabíjení trakčních a startovacích baterií.

Vybíječe akumulátorů (řada VA)
jsou elektronické zařízení umožňující definovaným proudem vybíjet, a tím měřit kapacitu akumulátoru. Vyrábějí se ve třech typech pro napětí baterie od 6V do 220V a vybíjecí proudy 40, 100 a 200 A.

Zařízení na bezobslužné nabíjení a kapacitní zkoušky
samostatných článků akumulátorů řízené osobním počítačem. Zařízení umožňují rekuperaci energie do sítě při kapacitních zkouškách akumulátorů, čímž šetří elektrickou energii.

Široký rozsah výbavy a příslušenství
jako např. odpojovače baterií, monitorovací a komunikační doplňky, teplotní sondy, stojany, protičlánky a pod.

SPÍNANÉ ZDROJE STEJNOSMĚRNÉHO NAPĚTÍ PRO PRŮMYSLOVÉ APLIKACE

Napájecí zdroje stejnosměrného napětí IMPULZ (řada SZ) slouží na napájení automatizačních, měřících, radiokomunikačních zařízení apod. Zdroje se standardně vyrábějí s výstupními parametry od 5V do 220Vdc a do výkonu až 250kW resp. podle přání zákazníka. Zdroje do výkonu 600W je možné uchytit na DIN-lištu, větší se uchytávají pomocí šroubů na panel (závěsné vyhotovení) nebo se umísťují na podlahu.

Zdroje pro galvanotechniku a elektrochemii (řada SZ)
slouží pro galvanickou úpravu povrchů, nanášení kovových a nekovových povlaků, neutralizaci vody, odmašťování apod. Zdroje se standardně vyrábějí s výstupními napětími od 5V do 30Vdc a proudy 50A až 16kA. Zdroje je možné vybavit základním řízením pomocí skříňky dálkového ovládání (SDO), řízením analogovými signály nebo sériovou linkou RS 485, elektronickým reverzátorem polarity výstupního napětí.

Zdroje DC/DC (řada NZ, PM)
slouží k transformaci stejnosměrného napětí v stejnosměrných rozvodech, nebo kolejových vozidlech apod. Vyrábějí se v širokém rozsahu napětí a proudů, s galvanickým oddělením vstupu a výstupu (řada NZ), nebo bez galvanického oddělení (řada PM).

SPÍNANÉ ZDROJE PRO KATODOVOU OCHRANU A DIODOVÉ ODDĚLOVACÍ ČLENY

Zdroje pro katodovou ochranu potrubí, elektronické polarizované drenáže a diodové oddělovací členy slouží ke komplexní elektronické ochraně ocelových potrubí uložených v zemi. Jejich využití je hlavně v plynárenství, vodárenství a produktovodech. Jmenovitá výstupní napětí jsou 24 nebo 40Vdc a proudy až do 80A.

Zdroje RECURAL pro katodovou ochranu potrubí
s mikroprocesorovým řídícím systémem umožňují taktování výstupu, nastavení výstupního napětí jak místně tak i dálkově pomocí sériové linky a rádiového, resp. GSM/GPRS přenosu, čímž je umožněna úplná automatizace jejich činnosti.

Zdroje RECURAL zabudované do rozváděčů s vysokým krytím
nahrazují finančně náročné kiosky. Jsou určeny k instalaci také ve vnějším prostředí a obsahují elektroměrový rozváděč.

Elektronické polarizované drenáže
jsou elektronické zařízení umožňující odvádět bludné proudy z podzemí uložených zařízení, přicházející na svorku zdroje jejich původu (železniční trať, uzel měnírny apod.).

Diodové oddělovací členy (řada DOP)
jsou určené k ochraně připojených zařízení na chráněný předmět proti přepětí vzniklému po zásahu bleskem, indukovaným napětím. Vstup/výstup není galvanicky oddělen.

Nevyhnutelným příslušenstvím zdrojů jsou přepěťové ochrany např. od firmy DEHN.

SPÍNANÉ ZDROJE PRO KATODOVOU OCHRANU A DIODOVÉ ODDĚLOVACÍ ČLENY

Měniče napětí DC/AC (řada ZZ) slouží k vytvoření síťového napětí 1x230V AC nebo 3x400V AC, 50Hz s modifikovaným sinusovým průběhem výstupního napětí. Vstupní stejnosměrná napětí jsou v rozsahu od 12V do 220Vdc.

Záložní zdroje DC/DC
slouží k transformaci stejnosměrného napětí se zálohovaným výstupem.

Záložní zdroje DC/AC
slouží k transformaci stejnosměrného napětí na síťové napětí se zálohovaným vstupem - napájením.

Zdroje pro nouzové osvětlení
jsou určeny pro napájení rozvodů v průmyslových objektech nebo obytných domech.


B. AUTOMATIZAČNÍ A MĚŘÍCÍ TECHNIKA

MĚŘÍCÍ PŘEVODNÍKY ELEKTRICKÝCH VELIČIN

Jsou galvanické oddělovače napětí a proudu jedno a dvoukanálové, které se používají k přenosu měřeného signálu ze silových obvodů do řídících obvodů a sběr dat v automatizačním procesu.

Izolační zesilovače (řada SP20, SP25, SP50) slouží na transformaci měřeného signálu ze silových obvodů do 1000 Vef do řídících obvodů. Vstupní napětí jsou standardně 60, 100, 220mV..., výstupní napětí jsou standardně 0 až 10V a proudy 0(4) až 20 mA.

Převodníky efektivní hodnoty napětí a proudu (řada SP100) se používají k měření efektivní hodnoty napětí a proudu pomocí měřících transformátorů napětí a proudu.

Měřící převodníky teploty (řada ST) se používají k převodu odporového signálu z teplotního snímače na elektrický signál 0(4)-20mA, (0-10V).

Vysokonapěťové převodníky (řada SP300) slouží k přenosu měřeného signálu ze silových obvodů do 3000V= do řídících obvodů.

Měřiče izolačního odporu (řada MIO) slouží k hlídání izolačního stavu např. izolovaných uzlů transformátorů resp. kontrolu izolačního stavu stejnosměrných rozváděčů.


C. ROZVÁDĚČE

ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

Klasické distribuční rozváděče nízkého napětí, sloužící k rozvodu elektrické energie.

Rozváděče stejnosměrného napětí pro napájení a zálohování stejnosměrných spotřebičů a nouzových osvětlení.

Kompenzační a filtrační rozváděče nízkého napětí, určené pro kompenzaci jalového výkonu a současně filtraci vybraných vyšších harmonických v síti nn s přítomností vyšších harmonických (přítomnost měničů frekvence, elektronických spouštěčů v síti.).

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

Výrobky firmy SIEMENS A.G.

Frekvenční měniče MicroMaster řady 410 440 určené pro všeobecné použití v průmyslu s výstupním výkonem od 120 W až do 200 kW

Frekvenční měniče Sinamics G110, G150, S120 určené pro všeobecné použití např. pro ventilátory, čerpadla, brány apod. s výstupním výkonem od 0,12 kW až do 800 kW

Frekvenční měniče Master Drives řady 6SE70, určené pro použití v průmyslu s výstupním výkonem od 2,2 kW až do 2300 kW ve vyhotovení s vektorovým řízením (VC), servořízením (MC)

Stejnosměrné měniče SIMOREG řady 6RA70 s výstupními výkony od 6,3 kW do 1900 kW

Volně programovatelné automaty řady SIMATIC S7-200, S7-300 a S7-400 a systémů LOGO!

Řídící systémy SINUMERIK

Spínací a jistící technika pro systémy nízkého napětí

Nízkonapěťové asynchronní motory od 0,06kW do 1000kW typ 1LA..., 1LG..., 1MA..., 1MJ...


Zdroje nepřetržitého napájení UPS

CHLORIDE UPS s výstupním výkonem od 300 VA až 4000 kVA

MASTERGUARD on-line s výstupním výkonem od 700 VA až 4000 kVA

Off-line, line-interactive UPS s výstupním výkonem do 1 kVA


Klasické výkonové polovodičové součástky

 • tyristory
 • diody
 • GTO
 • MOSFET
 • FRED
 • IGBT
INFINEON ( EUPEC ), POLOVODIČE Praha, SEMIKRON

NN a VN komutační, kompenzační a filtrační kondenzátory firem NOKIAN CAPACITORS a ZEZ SILKO ŽAMBERK

Přepěťové ochrany firmy DEHN & SÖHNEDEHOR-elspec. Litvínov s.r.o.
Jiráskova 413
436 01 Litvínov
Česká republika (CZ)
web: http://www.dehor.cz, e-mail: dehor@dehor.cz
tel: +420 417 633 253, tel./fax: +420 476 731 365

© DEHOR - elspec. Litvínov s.r.o.
Česká verze English version